Home Contact Sitemap
Toevoegen aan favorieten Deze pagina printen
Tel 0182769063 E-mail ons
volg ons op twitter volg ons op linkedin volg ons via RSS
Horecagids HorecaGouda.nl is een project van Extrrr
Gouda Valetparking parkeren in Gouda
Gouda Valetparking parkeren in Gouda
Gouda Valetparking parkeren in Gouda

Horeca Gouda .nl logo

Alle horeca in Gouda op de kaart!

Disclaimer

 

Deze disclaimer beslaat alle gevoerde redactie op de website www.Horeca-Gouda.nl

Voor alle duidelijkheid wijst Horeca-Gouda.nl ten aanzien van de website www.horeca-gouda.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Horeca-Gouda.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Horeca-Gouda.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Horeca-Gouda.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Horeca-Gouda.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Horeca-Gouda.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Horeca-Gouda.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Horeca-Gouda.nl, welke geen eigendom zijn van Horeca-Gouda.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Horeca-Gouda.nl. Hoewel Horeca-Gouda.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Horeca-Gouda.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Horeca-Gouda.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website www.Horeca-Gouda.nl

Voor uitgebreide inhoudelijke informatie m.b.t. het gebruiksrecht van deze website verwijzen wij u naar de copyright mededeling

 

HorecaGouda™ is een project van Extrrr™ en Dutchvertising